Enerji Yönetimi Hizmetleri

Enerji için harcanan para işletme bütçesinde en çok pay ayrılan ana gider kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Enerji giderlerinde tasarruf sağlamak ve kullanılan enerjiden maksimum fayda elde etmek, profesyonel enerji yönetimi gerektir. Isıtma, aydınlatma, elektrikli cihaz ve ekipmanlarda enerjiyi verimli kullanmak suretiyle ihtiyaçlarınızdan kısıtlama yapmadan enerji maliyetlerinizi düşürmek ve çevrenizin korunmasına katkı sağlamanız mümkündür.

Enerji yönetimi, çalışma ortamı konforundan, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakarlık etmeksizin enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır.

Enerji yönetimi, tesisin enerji tüketim karakteristiğinin çıkarılması, enerji tüketen tüm sistemlerinin detaylı analiz edilmesi, bu sistemlerin verimlerinin izlenmesi, enerji tüketiminin izlenmesi ve verimlilik artırıcı projelerin oluşturularak uygulanması ile olur.

Tesisin enerji tüketmesine sebep olan ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma sistemleri, tesisin mimari yapısı ile diğer mekanik ve elektrik sistemleri detaylı incelenir, analiz edilir ve ölçümler alınır. Ardından sistemlerin verimlilikleri hesaplanır, sistem verimliliklerini artırmak için yapılması gerekenler üzerinde çalışılır ve verimlilik artırıcı projeler üretilir.

Ar-ge çalışmalarına ve hizmet içi eğitime önem veren House Tesis Yönetim; gelişen teknolojiyi, yeni yasaları ve yönetmelikleri sürekli takip etmekte, edindiği bilgileri ve yenilikleri verdiği hizmet içi eğitimler sayesinde tüm çalışanları ile paylaşmaktadır.

Başlıca Hizmetlerimiz
  • Enerji Etüdü Hizmetleri

  • Enerji Ölçümü Hizmetleri

enerji etüdü

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan çalışmalara enerji etüdü adı verilmektedir. Bir tesisin enerji verimliliği konusundaki mevcut durumunu en gerçekçi şekilde ortaya koymak ve bu durumun hangi tedbir ve yatırımlarla, nasıl iyileştirilebileceğine yönelik önerileri de içeren "Enerji Etüt Raporu" oluşturma çalışmasıdır.

Enerji etüdü, endüstriyel bir tesis için uygun ekipmanlarla çeşitli ölçme tekniklerini barındıran, enerji verimliliğini arttırıp, sarfiyatı minimuma indirmek için yapılan çalışmaların tümüdür. Bir nevi tesiste yapılan enerji verimliliği Check-Up'ı denilebilir.

Ön Etüt: İşletmedeki etüt profilleri, belgeler, görüşmeler, gözlemler ve gerektiğinde noktasal ölçümler yardımıyla analiz edilir. Enerji profilinde gözlenen yetersizliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilir. Detaylı etüt kapsamına alınması gerekli görülen çalışmalar ve çalışma programı tespit edilir. Ön etüt çalışmaları ön etüt raporu ile birlikte en fazla on iş günü içerisinde tamamlanarak işletme üst yönetimine sunulur.

Detaylı Etüt: Tesisin enerji tüketmesine sebep olan tüm birimler detaylı incelenir, analiz edilir ve ölçümler alınır. Bu birimler genel olarak ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma sistemleri, tesisin mimari yapısı ile diğer mekanik ve elektrik sistemlerinden oluşmaktadır. Detaylı etüt rapor sonucuna göre uygulanabilecek olan öneriler teknik ve ekonomik özellikleri ile analiz edilir. Önerilen enerji etüt çalışmalarının maliyetleri belirlenir ve amortisman süresi belirlenerek içinden en düşük maliyetli optimal çözüm seçilir.

enerji ölçümü

Tesisin enerji tüketmesine sebep olan ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma sistemleri, tesisin mimari yapısı ile diğer mekanik ve elektrik sistemleri detaylı incelenir, analiz edilir ve ölçümler alınır. Ardından sistemlerin verimlilikleri hesaplanır, sistem verimliliklerini artırmak için yapılması gerekenler üzerinde çalışılır ve verimlilik artırıcı projeler üretilir.

House Tesis Yönetim olarak enerji ölçüm hizmetleri kapsamında; baca gazı analiz hizmeti, termal kamera hizmeti, ultrasonik debimetre ile debi ölçüm hizmeti, basınçlı hava hatlarında kaçak tespiti hizmeti, enerji analizörü ile elektriksel değerler ölçüm hizmeti, yapı elemanlarında ısı iletkenlik katsayısı ölçüm hizmeti, aydınlık seviyesi ölçüm hizmeti, ses seviyesi ve gürültü ölçüm hizmeti, bağıl nem ve sıcaklık ölçüm hizmeti, havalandırma hatlarında hava hızı / debisi ölçüm hizmeti, havalandırma menfezlerinden / difüzörlerinden hava hızı / debisi ölçüm hizmeti, aydınlatma çalışma / meşguliyet ölçüm hizmeti, mekanik sistemlerde devir ölçüm hizmeti ve soğutma gruplarında verim analizi hizmetlerini sunmaktayız.

Proje Teklifi İsteyin
tesis yönetim referanslar
20+
İş Ortaklıkları
tesis yönetim çalışanları
1930+
Yaşam Alanı
tesis yönetim referanslar
450+
İşyeri ve Ofis
tesis yönetim çalışanları
7200+
Site Sakini