Özel Güvenlik Hizmetleri

Günümüzde artan suç oranları potansiyel tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Güven dolu bir ortamda yaşamak ve çalışmak günümüzün en temel ihtiyaçlarından biri. Bu kapsamda güvenlik hizmeti vereceğimiz alanları en ince ayrıntısına kadar tanımakta ve değerli müşterilerimiz için tamamen güvenli alanlar oluşturmaktayız.

Konusunda uzman personelimiz ile hizmet verilecek tesisin güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren, mekana ve kullanım şartlarına uygun, geniş kapsamlı, gerçekçi, verimli ve ekonomik bir risk analizi hazırlamaktayız.

House Tesis Yönetim, risk analizi sonuçlarına göre güvenlik ihtiyaçlarınızı belirler, kısa, orta ve uzun vadeli güvenlik projesi oluşturmaktayız. Bu güvenlik projesine göre fiziki güvenlik ekibini oluşturur, elektronik güvenlik sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirir ve kalite yönetim politikası doğrultusunda periyodik denetimleri gerçekleştiririz.

Güvenlik hizmeti verdiğimiz tesislerdeki güvenlik personelimiz ve yöneticilerimiz, denetim ekiplerimiz tarafından planlı ve plansız olarak denetime tabii tutulmaktadırlar. Bu denetimler sayesinde personelimizin mesleki bilgisi ve hizmet verdiği saha hakkındaki bilgisi sürekli olarak kontrol edilmektedir. Bu kontroller ile hizmet kalitesinde süreklilik sağlamaktayız.

Başlıca Hizmetlerimiz
  • Güvenlik Danışmanlığı

  • Risk Analizi

  • Personelli Özel Güvenlik

güvenlik danışmanlığı

Güvenlik danışmanlığı hizmetimiz, temel olarak kurumunuzun risk analizlerinin yapılması ve bu analizlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda güvenlik planının oluşturulup üst yönetime sunulması ve gerekli görülen fiziki ve elektronik güvenlik tedbirlerinin alınması süreçlerini kapsamaktadır.

Kurumunuz için gerekli gördüğünüz güvenlik hizmetlerini satın almaya karar vermeden önce güvenlik risklerinin belirlenmesi ve bu risklere göre en uygun fiziki ve elektronik güvenlik tedbirlerinin alınması kurulumunuzun güvenliği ve güvenlik hizmetlerine ayrılan bütçe bakımından büyük önem taşımaktadır.

Risk analizlerinin yapılması süreçleri, 5188 sayılı kanun ve yönetmeliğe uygun olarak, konusunda eğitimli ve deneyim sahibi personelimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Güvenlik danışmanlığı hizmetleri, kurumunuzun değişen yapısına, çalışma alanınızın farklılık göstermesine, çalışan sayınızın artmasına, risk faktörlerinin artmasına ve dış etkenlere bağlı olarak sürekli yeniden değerlendirilmesi gereken bir hizmettir. Güvenlik danışmanlarımız ile sürekli olarak yürüteceğiniz bu değerlendirmeler ile güvenlikte sürekliliği saylayabilirsiniz.

Fiziki güvenliğin yanı sıra elektronik güvenlik planlamaları da günümüz koşullarında büyük öneme sahiptir. Bu çerçevede CCTV kapalı devre kamera kayıt sisteminin kurulması, erişim kontrol sisteminin kurulması, acil çıkış kapıları sisteminin kurulması, yol kapan ve bariyer sisteminin kurulması, X-RAY dedektörlerinin temini ve kullanımı, metal kontrol dedektörlerinin temini ve kullanımı ile çevre güvenlik sisteminin planlaması hizmetleri de tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.

House Tesis Yönetim yılların vermiş olduğu tecrübe ve günümüz şartlarına uyum sağlayan yenilikçi yapısı ile güvenlik konusunda sizlere rehber olmaya devam etmektedir.

risk analizi

Etkin bir güvenlik politikasının oluşturulmasının ilk aşaması, kurumunuzun karşılaşabileceği risklerin analizinin doğru yapılması ile başlar.

House Tesis Yönetim olarak, güvenlik projesi oluşturmadan önce, konusunda uzman personelimiz ile kurumunuzun güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren, mekana ve kullanım şartlarına uygun, geniş kapsamlı, gerçekçi, verimli ve ekonomik bir risk analizi ve güvenlik projesi hazırlamaktayız.

Risk analizi ve risk yönetiminin temel amacı; kurum ve kuruluşlarda oluşabilecek tehlikelere karşı önlem almak, tehditleri ortadan kaldıracak veya etkisini azaltacak kontrolleri ilk aşamada tespit etmektir.

House Tesis Yönetim, risk analizi sonuçlarına göre güvenlik ihtiyaçlarınızı belirler, kısa, orta ve uzun vadeli güvenlik prosedürlerinizi oluşturur ve üst yönetime sunumunu yapar. Üst yönetime sunulan rapor doğrultusunda fiziki güvenlik ekibini oluşturur, elektronik güvenlik sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirir ve kalite yönetim politikası doğrultusunda periyodik denetimleri gerçekleştirir.

Konusunda uzman ekibimiz tarafından verilen bu hizmetler sayesinde güvenlik riskleri en aza indirilmiş olur.

personelli özel güvenlik

House Tesis Yönetim, 5188 sayılı yasaya uygun olarak özel güvenlik personeli ve konusunda uzman yönetim kadrosu ile personelli özel güvenlik hizmetleri vermektedir.

Güvenlik hizmetinin verileceği alanlarda fiziksel ve elektronik güvenlik gereksinimleri belirlenmekte ve buna göre personelimiz tarafından hazırlanan risk analizlerine uygun olarak güvenlik kadrosu oluşturulmaktadır.

House Tesis Yönetim tarafından hazırlanan risk analizlerine göre kurumun faaliyet konusuna ve çalışma ortamının genel profili oluşturulmakta ve olası riskler sınıflandırılmaktadır. Daha sonra bu sınıflandırmalara göre temel güvenlik bilgisine sahip olan güvenlik personelimize belirlediğimiz risklere göre teorik ve pratik güvenlik eğitimleri verilmektedir.

House Tesis Yönetim olarak, kendi güvenlik ekiplerimizin yanı sıra, hizmet verdiğimiz kurumların çalışanlarına da güvenlik politikası ve oluşturulan güvenlik sistemi ile bağlantılı eğitimler verilmektedir.

Kurumlar ve alışveriş merkezleri gibi umuma açık yerlerin ziyaretçilerinin iletişime geçtiği ilk kişiler genellikle güvenlik görevlileridir. Konusunda eğitimli güvenlik personellerimiz, müşteri memnuniyeti açısında stratejik bir konuma olduklarının bilinciyle görevlerini yerine getirmektedirler.

Güvenlik hizmeti verdiğimiz kuruluşlardaki güvenlik personelimiz ve yöneticilerimiz, denetim ekiplerimiz tarafından planlı ve plansız olarak denetime tabii tutulmaktadırlar. Bu denetimler sayesinde personelimizin mesleki bilgisi, hizmet verdiği saha hakkındaki bilgisi ve görevine olan bağlılığı sürekli olarak kontrol edilmektedir. Böylelikle sunmuş olduğumuz hizmetin kalitesinde sürekliliği sağlayabilmekteyiz.

Proje Teklifi İsteyin
tesis yönetim referanslar
20+
İş Ortaklıkları
tesis yönetim çalışanları
1930+
Yaşam Alanı
tesis yönetim referanslar
450+
İşyeri ve Ofis
tesis yönetim çalışanları
7200+
Site Sakini