Tesis Yönetim

Tesis yönetim hizmeti, küreselleşen dünyada nüfusun artması ve taleplerin çoğalması ile birlikte yönetimi gitgide zorlaşan tesislerin ve yaşam alanlarının verimliliğini artırmayı amaçlayan, iş görme yeteneğini maksimum düzeye yükselten ve yeni teknolojiler ile ihtiyaca yönelik çözümler üreten entegre bir yönetim hizmetidir.

House Tesis Yönetim konusunda deneyim sahibi ve profesyonel ekibiyle; yönetsel organizasyonların kurulması ve görev tanımlarının yapılması, yönetim planlarının hazırlanması ile uygulanması, teknik işletim kapsamında bakımların yapılması ve arızaların giderilmesi, temizlik işlerinin yapılması, enerji yönetim planının hazırlanması ve uygulanması, güvenlik risk analizi yapılarak elektronik ve fiziki güvenlik sistemlerinin kurulması ve işletilmesi, muhasebe ve hukuk süreçlerinin takip edilmesi, satıl alma, kiralama ve dış kaynak alım süreçlerinin yönetilmesi, peyzaj düzenlemelerinin, pest kontrollerinin ve bitki bakımlarının yapılması gibi hizmetleri tek çatı altında entegre olarak sağlamaktadır.

Ar-ge çalışmalarına ve hizmet içi eğitime de önem veren House Tesis Yönetim; gelişen teknolojiyi, yeni yasaları ve yönetmelikleri sürekli takip etmekte, edindiği bilgileri ve yenilikleri verdiği hizmet içi eğitimler sayesinde tüm çalışanları ile paylaşmaktadır.

Başlıca Hizmetlerimiz
  • Yönetim Danışmanlığı

  • Teknik İşletme Hizmetleri

  • Destek Hizmetleri

yönetim danışmanlığı

Yönetim Planı, Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesinde yer alan hükümlere göre; kat malikleri arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen, hak ve yetkileri ile borç ve yükümlülükleri açıklayan, işletme giderlerinin paylaşım esaslarını açıklayan, ana gayrimenkul / toplu yapının yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini düzenleyen plandır. Bütün kat malikleri için bağlayıcılığı olup, sözleşme hükmündedir.

Her projenin yönetim planı o projenin yapısına, özelliklerine yaşam senaryosuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Tesis yönetimi tarafından yönetim planı hazırlanırken; projenizin yapısı, özellikleri tanımlanır, yaşam senaryosu belirlenir, projenin dokusuna en uygun ve yasal alternatif yönetim modelleri belirlenir, bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkının kullanılma şekli belirlenir, bağımsız bölümlerin bakım ve kullanımına ilişkin kurallar belirlenir, projedeki ortak alanlar, tesisler belirlenir. Kullanım koşulları ve maliyet hesapları yapıldıktan sonra gider ve gelirlerinin paylaştırılması esasları belirlenir, işletme giderlerinin paylaşım esasları belirlenir.

Ortak yerlerden gelir getirecek alanların, bu alanların istenen bağımsız bölümlere tahsisi ve bağlanması ile kiralanma veya kullanılmasına ilişkin kurallar belirlenir, komşuluk ilişkilerini dengede tutacak kurallar belirlenir, bağımsız bölümlerin kiralanmasında uyulması gereken kurallar belirlenir, ortak yerlerin kullanımına ve bakımına ilişkin kurallar belirlenir, her konuda projenin ihtiyaçlarına cevap verecek yönetim planı hazırlanıp tapu siciline tescil edilebilecek halde işverene teslim edilir, hazırlanan yönetim planları, kat mülkiyeti kanununa aykırı hükümler içermez, yönetim planında belirli kat maliklerine, diğer kat maliklerinin haklarını sınırlayan haklar tanınmaz, yönetime ait diğer hususlar, emredici hukuk kurallarına, ahlaka, adaba, kişilik haklarına aykırı olmayacak şekilde belirlenir.

teknik işletme

İşletim hizmetleri kapsamında; muhasebe işlemleri, halkla ilişkiler, program destek hizmetleri ve hukuki destek hizmetleri vermekteyiz.

Muhasebe işlemleri kapsamında; gelir ve giderlerin işlenmesi, giderlerin işletme bütçesine uygunluğunun takibi, bilançoların hazırlanması, site/sakin borç alacak durumlarının takibi, hizmet / mal alım süreçlerinin takibi, firma ödemelerinin planlanması, takip edilmesi ve yapılması, banka takibi, resmi daireler ile olan işlemlerin takibi, yapılması, personel işlemleri ve aylık finans raporlarının hazırlanması hizmetleri vermekteyiz.

Halkla ilişkiler hizmeti kapsamında; Site sakinlerinden gelen talep, öneri ve şikayetlerin alınması, Gelen bildirimlerin raporlanması, yönetim kuruluna sunulması, Site yönetimi personelleri arasında koordinasyonun sağlanması, Sakin / Maliklere borç - alacak durumlarının bildirimi (sözlü ve sms ile) ve Kat maliklerinin hizmet alımlarında memnuniyetin sağlanması hizmetleri vermekteyiz.

Hukuki destek hizmeti kapsamında; kat malik ve sakinlerinden ödemesini aksatanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması, ortak alanlara ilişkin doğabilecek hukuki sorunlara müdahale edilmesi, mimari projeye aykırı uygulamalar olması halinde gerekli müdahalenin yapılması, personele ilişkin konularda doğabilecek hukuki ihtilafların takibi, site yönetimi sözleşmeleri ile ilgili doğabilecek ihtilafların ve yasal sürecin takibi, yapılacak yeni sözleşmelerin oluşturulması ya da kontrolü, maddi ve hukuki sağlık şartlarının uygunluğunun denetlenerek olur verilmesi konularında hizmet vermekteyiz.

tesis yönetim destek

Teknik İşletim, Bakım ve Onarım: Projenizin yönetim hizmetlerinin başlamasından önce, teknik tespitler tarafımızca yapılır. Teknik hacimler ve ekipmanlar belirlenir. Periyodik bakım tabloları oluşturulur. Dış kaynak kullanılarak alınacak teknik bakım hizmetleri ve sitede istihdam edilen personelimiz tarafından yapılacak bakımlar belirlenir. Yapılan tüm bakım ve kontroller, aylık olarak yönetim kuruluna raporlanır.

Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri: House Yönetim bünyesinde verilen peyzaj hizmetleri ile projenizin yeşil alanı bakım altında olacak. Bahçelerin, her mevsim doğru bir bakıma ihtiyacı vardır. Bakım hizmetlerimiz; aylık periyodik bakım, sonbahar-kış ve ilkbahar-yaz genel bakımları gibi kollara ayrılmaktadır.

İlaçlama Hizmetleri: Haşere ve kemirgen kontrolü yapılacak olan projede, teknik elemanlarımız tarafından projenin açık ve kapalı alanlarında iyi bir inceleme yapılacaktır. Hizmet dönemlerimiz ve tarihleri, işletmenin gereksinimleri dikkate alınarak belirlenecektir. Amacımız müşteri memnuniyeti felsefesinden hareketle önce probleme neden olabilecek faktörleri hijyen ve sanitasyon şartlarını düzeltip en iyi hizmeti sunmaktır.

Havuz Bakım Hizmetleri: Havuz bakımındaki yanlış ve eksik işlemler yüzme havuzunun sağlıksız bir ortama dönüşmesine ve havuzda bakteri üremesine neden olur. Büyük harcamalar yapılarak edinilen yüzme havuzlarının sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için aynı hassasiyetle bakımlarının da yapılması gerekir. Bu hizmet, havuz ile ilgili her türlü bakımın detaylı ve profesyonel kişilerce yapılacak bir hizmeti kapsar.

Proje Teklifi İsteyin
tesis yönetim referanslar
20+
İş Ortaklıkları
tesis yönetim çalışanları
1930+
Yaşam Alanı
tesis yönetim referanslar
450+
İşyeri ve Ofis
tesis yönetim çalışanları
7200+
Site Sakini